SBA

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete 

Att köpa tjänsten av annan part är en alt vanligare model, då SBA jobbet ofta kan kännas krångligt.
Våran model bygger på att organisationen på ett enkelt och kostnads effektivt sätt, ska kunna ta ansvar för den dagliga kontrollen, öka förståelsen och spara löpande kostnader på konsulter.

Vi hjälper med utbildning i brandkunskap på arbetsplatsen, båda teori och praktik.

Våra enkla checklistor som går att använda i mobilen eller på pappor gör att personalen kan känna sig trygg i att göra kontrollen, samt att ansvariga på ett enkelt sätt kan ser när något behöver åtgärdas.